Xoa bóp các chi dưới bắt đầu bằng mặt sau của đùi. Đồng thời, bệnh nhân nằm sấp, một con lăn được đặt dưới khớp mắt cá chân. Kỹ thuật đầu tiên là vuốt ve lòng bàn tay. Nó được thực hiện từ dưới lên dọc theo ba đường có điều kiện trên bề mặt sau: bên ngoài, trung vị sau và bên trong.